Контактная информация
220123, г. Минск,
М. Богдановича, 53, а/я 126
www.olisi.net
e-mail: kazakov@olisi.net - Директор предприятия
office@olisi.net - Офис предприятия
т/ф. (017) 334-45-54
289-37-43
283-29-94
(Velcom)(8-029) 125-45-54
(MTS)(8-029) 552-45-54